Proszę czekać ...

Regulamin

Zasady ogólne

 

1. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku przestrzegania go.

2. Admin zawsze ma rację.

3. Zakaz jakiegokolwiek cheatowania i bugowania.

4. Zakaz nadużywania czatu i komunikacji głosowej Tj. obrażania innych osób micspam krzyk spam flood etc.

5. Reklama serwerów i for konkurencyjnych.

6. Używanie mikra jest dozwolone po mutacji. Wyjątki za pozwoleniem admina.

7. Zakaz puszczania muzyki/dzwięków bez zgody Administracji.

8. Wszystkie skargi zgłaszamy na forum. (http://www.cs-placzabaw.pl)

9. Podszywanie się pod admina jest karalne.

10. Używając na czacie wyrazów obraźliwych lub wulgarnych możesz zostać automatycznie zbanowany (do 10 dni).

11. Komunikacja na serwerze jest dozwolona tylko w języku polskim i angielskim.

12. Wchodząc na serwer zgadzasz się na rejestrowanie przebiegu rozgrywki (w tym komunikacji głosowej i tekstowej), swojego adresu IP, numerów identyfikacyjnych konta Steam. Przebieg rozgrywki publikowany jest na stronie w postaci pliku *.dem. Zebrane dane mogą być wykorzystane przez administrację Placu Zabaw.

 


 

English version

 


 

Rules

 

1. Ignorance of the rules does not exempt from observe it.

2. Admin is always right!

3. Cheating and bugging is forbidden.

4. Text and voice chat abusing (Outraging, screaming, spaming, flooding etc.) is forbidden.

5. Advertising other servers and competitive forums = Ban.

6. Voice communication ONLY when voice mutation is complete. Exception choose Admin.

7. Playing music/sounds without Admin permission is forbidden.

8. Unban request is available only via forum. (cs-placzabaw.pl)

9. Impersonating an admin it is not allowed.

10. Writing on chat offensive or vulgar word can result automatic ban. (max 10 days)

11. Speaking other languages than Polish and English is not allowed.

 


 

Tabela kar

 

 • Pojedyncze słowa typu "cwelu": kick / silence do 48h
 • Dłuższe wiązanki: ban 1-7 dni / silence 1-14 dni (zależnie od wiązanki)
 • Wyzywanie rodziców i bardzo brzydkie wiązanki: ban 1-14 dni / silence 1-30 dni
 • Obrażanie admina: kick / ban - 6 miesięcy / silence do perma
 • Nadużywanie mikrofonu lub puszczanie muzyki i innych dźwięków: kick / mute do 48h
 • Spamowanie/floodowanie: kick / gag do 48h
 • Podszywanie się pod admina: kick / ban - 3 miesiące
 • Wykorzystywanie bugów: slay / ban - 6 miesięcy
 • Nie słuchanie poleceń admina: slay / ban - 24h
 • Reklamowanie konkurencji: ban - 1 miesiąc / perm
 • Okłamywanie Administratora: kick / ban do 24h
 • Wykonywanie celów mapy: slay / ban do 4h