Skocz do zawartości
Samuraj cs-placzabaw

FAQ, Regulamin, Celowniki, Przypominajki

Rekomendowane odpowiedzi

 

Założenia:

 - FAQ pojawia się po załadowaniu serwera na stronie powitalnej.

 - FAQ pojawia się w języku polskim dla osób z polski oraz angielskim dla innych lokalizacji.

 - Po wpisaniu komendy !FAQ /FAQ pojawia się nam cały tekst w konsoli (nie na czacie).

 - Dodanie komendy !celownik /celownik !crosshair /crosshair

 - Dodanie komendy !regulamin /regulamin !rules /rules

 

Faq po polsku:

Spoiler

Budowanie:
Przeciągnięcie klocka - przytrzymaj klawisz E
Obróć klocek - naciśnij klawisz R
Koloruj klocek - naciśnij klawisz G, lub ustaw automatyczne kolorowanie klikając kolejne klawisze: F, 6, 3, 2.
Ukrywanie modeli postaci - menu (F), ustawienia (6), Autohide teammate (1) i ustaw wybraną wartość (ON - włączone ukrywanie, OFF - wyłączone ukrywanie).
Aby z kimś budować napisz !p lub /p (działa również !party oraz /party) i wybierz nick gracza, aby zaakceptować zaproszenie do party, napisz !a lub /a.

 

Przydatne linki:
REGULAMIN MODA - KLIK!
 - Maksymalnie dwie przeszkody na kampę
 - Nie bijemy zombie które nie wchodzą do naszej kampy
 - Wykonujemy cele mapy - zombie wchodzą do kamp CT
 - Nie blokujemy respa, kamp i graczy, nie przeszkadzamy sobie w zabawie

 

Poradnik do celowników - KLIK!
Podstawowy bind na celownik do pixeli:
bind "klawisz" "cl_crosshairdot "0";cl_crosshairgap "0";cl_crosshairsize "1";cl_crosshairstyle "4";cl_crosshairthickness "221""
Standardowy celownik:
bind "klawisz" "cl_crosshairdot "1";cl_crosshairgap "1";cl_crosshairsize "4";cl_crosshairstyle "4";cl_crosshairthickness "1""

 

Aktualny skład administracji: KLIK!
Widzisz, że ktoś łamie regulamin? Napisz skargę TUTAJ stosując TEN wzór.


- Co daje VIP i ile kosztuje?
VIP daje nam więcej pieniędzy za każde zabójstwo oraz więcej expa. Ponadto dostęp do większej ilości przedmiotów w sklepie.
VIP kosztuje niecałe 6zł na miesiąc i można go kupić na naszej stronie: www.cs-placzabaw.pl w zakładce "SKLEP" (wymagana rejestracja).
Nie zapomnij ustawić tagu serverowni by zdobywać dodatkowe doświadczenie i pieniądze.


Klasy VIP
 - Mummy pro- więcej HP,większa Gravitka, zwiększona predkość
 - Szalona Biegaczka- standardowe HP, większa gravitka, zwiekszona prędkosc (szybsza  od mummy pro, prawie najszybsza klasa w grze)
 - Dziadek Mróz-Najwięcej HP w grze, Niskie Gravity,Mała prędkość

 

 

Po angielsku:

Spoiler

Build:
Moving block - hold "E"
Rotate block - press "R"
Colour ur block - press "G" or  automatically set coloring the block, press in row: F, 6, 3, 2.
Hidding character model - menu (press F), settings (press 6), autohide teammate (press 1) and set ur preference (ON - hidding models, OFF - not hidding).
If u want to build with ur friends, write !p or /p (!party and /party working as well) and choose nickname. Also if u want accept invitation just write !a or /a.

 

Helpfull links:
MOD RULES - CLIC!
 - Maximum two obstacle for one camp (doesn't matter if u have base with u friend or alone).
 - Hitting zombie who's not coming to ur base is forbidden.
 - We do map objectives that means zombie have to enter the bases!
 - Blocking respawn, camps or other players is totally banned! We not disturb each other with fun!

 

Crosshair guide - CLIC!
Basic bind for pixel crosshair:
bind "klawisz" "cl_crosshairdot "0";cl_crosshairgap "0";cl_crosshairsize "1";cl_crosshairstyle "4";cl_crosshairthickness "221""
Normal crosshair:
bind "klawisz" "cl_crosshairdot "1";cl_crosshairgap "1";cl_crosshairsize "4";cl_crosshairstyle "4";cl_crosshairthickness "1""

 

Actuall administration crew: KLIK!
Someone breaks the rules? Write claim HERE using THIS patern.

 

 

 - VIP benefits and monthly cost
VIP gives us better profit from every kill (that means u gain much more $ and experience), also u can use more items from shop.
Monthly cost is about 6 PLN (1,4- 1,5€) and u can buy it on www.cs-placzabaw.pl in "SKLEP" (that's mean "shop", also register is required).
Don't forget about us group tag (cs-placzabaw.pl), u gain addictional profit by that!


VIP class:
 - Mummy pro - More HP,better gravity, speed increased
 - Szalona biegaczka - Standard HP, better gravity, speed increased (faster than mummy pro, almost the fastes class in game)
 - Dziadek mróz - The best tank in game, low gravity, very slow

 

 

komenda !celownik /celownik !crosshair /crosshair

 

Po polsku:

Spoiler

Celownik do pixeli:
bind "klawisz" "cl_crosshairdot "0";cl_crosshairgap "0";cl_crosshairsize "1";cl_crosshairstyle "4";cl_crosshairthickness "221""
Standardowy celownik:
bind "klawisz" "cl_crosshairdot "1";cl_crosshairgap "1";cl_crosshairsize "4";cl_crosshairstyle "4";cl_crosshairthickness "1""

Po więcej informacji zapraszamy do poradnika: https://cs-placzabaw.pl/topic/4557-celowniki-na-base-builder-do-pikseli-kwadratu-itp/

 

Po angielsku:

Spoiler

Pixel crosshair:
bind "klawisz" "cl_crosshairdot "0";cl_crosshairgap "0";cl_crosshairsize "1";cl_crosshairstyle "4";cl_crosshairthickness "221""
Normal crosshair:
bind "klawisz" "cl_crosshairdot "1";cl_crosshairgap "1";cl_crosshairsize "4";cl_crosshairstyle "4";cl_crosshairthickness "1""

Click here for more informations: https://cs-placzabaw.pl/topic/4557-celowniki-na-base-builder-do-pikseli-kwadratu-itp/

 

 

Komenda !regulamin /regulamin !rules /rules

 

Po polsku:

Wyświetla na czacie: sprawdź konsolę!

Wyświetla w konsoli:

Spoiler

Zasady ogólne

 

1. Zakaz nadużywania czatu i komunikacji głosowej.

2. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Cię z obowiązku przestrzegania go.

3. Należy zachowywać kulturę osobistą. 

4. Admin ma zawsze rację.

5. Zakaz reklamowania konkurencji.

6. Zakaz puszczania dźwięków/muzyki bez zgody Administracji.

7. Podszywanie się pod administrację = ban.

8. Zakaz używania jakichkolwiek wspomagaczy do gry.

9. Wyzywanie/ubliżanie karane jest banem.

10. Przez używanie na czacie wyrazów obraźliwych/wulgarnych możesz zostać automatycznie zbanowany przez konsolę.

11. Wszystkie skargi i prośby o UB piszemy na forum: http://cs-placzabaw.pl

12. Zakaz trollowania (nakaz wykonywania celów gry).

13. Komunikacja na serwerze jest dozwolona tylko w języku polskim i angielskim.

 

 

Zasady Ludzi

1. Zakaz blokowania respa.

2. Zakaz blokowania klockami innych graczy.

3. Zakaz blokowania wejścia do cudzej kampy.

4. Zakaz robienia kamp w miejscach respawnu.

5. Zabroniona jest współpraca z Zombie.

6. Kampa maksymalnie może mieć 2 przeszkody.

7. Zakaz przeszkadzania innym graczom.

8. Zakaz przebywania w miejscach niedostępnych dla zombie.

9. W jednej kampie maksymalnie mogą przebywać 2 osoby.

10. Jeśli jest mniej niż 4 zombie, to w kampie może być tylko 1 osoba.

11. Zakaz strzelanie do zombie, którzy wchodzą do kampy innego gracza.

12. Zakaz blokowania wejścia do kampy ciałem.

13. Zakaz wyskakiwania z kampy kiedy zostanie zdobyta przez zombie.

14. Blokada bloków dozwolona jest tylko dla aktualnie używanych do budowy bazy (zakaz blokowania na zapas).

15. Można postawić dowolną ilość spowalniaczy. Spowalniacz musi mieć szerokość większą niż model gracza lub być ustawiony w taki sposób aby można było na niego wejść bez ryzyka upadku dostawiając się najpierw do ściany.

16. Zakaz robienia kamp, do których classic zombie (bez grawitacji) nie wejdzie.

 

 

Zasady Zombie

1. Zakaz uciekania z klatki Zombie przed wypuszczeniem ich z nich.

2. Zombie ma obowiązek wchodzić na kampe ocalałych/wykonywać cele mapy.

3. Zabroniona jest wszelka współpraca z CT.

 

 

 

Po angielsku:

Wyświetla na czacie: Check ur console!

Wyświetla w konsoli:

Spoiler

Rules

 

1. Text and voice chat abusing is forbidden.

2. Ignorance of the rules does not exempt from observe it.

3. You have to keep propriety.

4. Admin is always right!

5. Advertising other servers and competitive forums = Ban.

6. Playing music/sounds without Admin permission is forbidden.

7. Impersonating an admin is forbidden.

8. Cheating and bugging is forbidden.

9. Flaming may cause to ban.

10. Writing on chat words which are offensive or vulgar may cause automatic ban from console.

11. Unban request is available only via forum. (cs-placzabaw.pl)

12. Trolling and greefing is forbidden. (You have to perform goal of the game.)

13. Speaking other languages than Polish and English is not allowed.

 

Human rules

 

1. Blocking place where zombies are spawning is forbidden.

2. Blocking other humans with blocks is forbidden.

3. Blocking the enter of other human camps is forbidden.

4. Making camps where is place of respawn is forbidden.

5. Collaborating with zombies is forbidden.

6. Camp can have up to 2 obstacles.

7. Disturbing other players is forbidden.

8. Staying in places where zombie can't enter is forbidden.

9. In one camp can be up to 2 players.

10. If there are less than 4 zombies, in one camp can stay only 1 human.

11. Shooting to zombies which are climbing to other players camp is forbidden.

12. Blocking the entrance by the body is forbidden.

13. Jumping out of a camp when it's already taken over by zombies is forbidden.

14. You can block only blocks, which you are using actually to build a base.

15. U can make any amount of slowing "pixels" which means it's have to be wider than player model (34 pixels) or be set like u can easy go through without any risk to fall down if u block ur model on wall first.

16.  Making camp with using gravity to enter is forbidden! Every classic zombie have to go in without any points in gravity level.

 

Zombies rules

 

1. Coming out of zombies cage untill zombies are realased is forbidden.

2. Zombies have to climb on humans camps/performing goal of the game

3. Collaborating with humans is forbidden.

 

 

 

Dodatkowe przypominajki na czat:

 

Po polsku:
 

Spoiler

 

 - Pamiętaj, możesz zbudować maksymalnie dwie przeszkody w swojej kampie!

 - Wykonuj cele mapy! Zombie wchodzą do kamp!

 - Aby zmienić klasę wpisz !class lub /class

 - Aby zmienić broń wpisz !gun lub /gun

 - Potrzebujesz celownik do pixeli? Wpisz komendę !celownik lub /celownik

 

 

Po angielsku:
 

Spoiler

 

 - Remember, u can build maximum 2 obstacle!

 - U have to do maps objectives! Zombies have to enter bases!

 - If u would change ur zombie class, just write !class or /class

 - For change ur weapon, say !gun or /gun

 - U need pixel crosshair? Just say !crosshair or /crosshair for more info.

 

 

 

 

 

 

@EDIT

Dodałem pkt 15 i 16 do regulaminu po angielsku bo obecnie nie ma przetłumaczonych tych punktów. Jeżeli jakiś błąd to poprawiajcie, jestem koszmarny z gramatyki :)

 

Edytowane przez Samuraj cs-placzabaw
Dodanie pkt 15 i 16 w angielskim regulaminie.
  • Lubię to! 7

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Wtrącę tylko, że link do wzoru skargi jest zbędny, gdyż obecnie należy wypełnić tylko gotowy szablon.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Nie ma możliwości odpalić obecnie stronę z FAQ przy wejściu na serwer. Valve to zablokowało. Jedyna możliwość to zrobienie FAQ jako poradnika i dodanie na "stronę serwera", którą odpala się poprzez przycisk pod tabelą wyników. Napisz taki poradnik, to zamkniemy ten temat i podłączymy do tej strony, podobnie jak to jest zrobione na surfie

 

https://cs-placzabaw.pl/strony/motd/?serwer=surfklasy&strona=opisy

 

Nie ma możliwości osobno zrobić wersję PL i EN - więc napisz obie wersje językowe poradnika w jednym temacie.

 

FAQ jest kierowane do ludzi, którzy mało co ogarniają, więc drukowanie do konsoli to słaby pomysł - na pewno oni tego nie zobaczą - będą to mieć w FAQ na stronie serwera - regulamin też tam mają i to wystarczy. Nie ma sensu wrzucać jednej rzeczy w kilka różnych miejsc, bo potem zawsze są problemy z edycją tego - nie ma komu tego robić. Tak zrobimy FAQ na forum, a na stronę serwera jest  treść FAQ pobierana z forum, w przypadku zmian i wystarczy zmienić w jednym miejscu.

 

Jeśli bardzo chcesz mieć każdą rzecz na komendę, to proponuję żebyś napisał (albo znalazł kogoś, kto napisze) prosty plugin, który po wpisaniu np. komendy "celownik" wyświetli okienko podobne do menu, tylko zamiast pozycji do wyboru, będzie tam odpowiedni opis.

 

Co do edycji regulaminu, uśmiechnij się do moderatorów co mają zmienić.

 

Dwa pierwsze komunikaty na czat dodałem. Guns wyświetla się po rozpoczeciu fazy przygotowania, a exp to i tak każdy wie, że ma to wpisać bo widzi jak inni wpisują + będzie o tym w FAQ :) Crosshair nie ma, więc nie dodałem do czatu tego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

 Proszę o podpięcie

 

 

 

 

Mimo wszystko fajnie by było gdyby FAQ było pod komendą, jeżeli pozwolisz to napisze plugin z menu FAQ

Np:

 

!Faq

Wyświetla:

1. Jak budować

2. Regulamin

3. Celowniki

4. Administracja

5. Korzyści z VIP'a

 

I po wybraniu odpowiedniej opcji wrzucało by nam tekst na prywatny say. Wiele to miejsca nie zabierze, a na pewno będzie ułatwieniem. Wiem, że dużo graczy gra na traktorach jak ja i wejście na stronę z poziomu gry to zbyt długi czas oczekiwania, dlatego właśnie dobrze by było gdyby takie podstawowe informacje były dostępne z poziomu gry. Ale oczywiście ostateczne słowo należy do Ciebie Adi :D

Jeżeli się zgadzasz to temat można zamknąć, ja się resztą zajmę i będę wrzucał na pw.

  • Lubię to! 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Podpięte:

 

https://cs-placzabaw.pl/strony/motd/?serwer=bb&strona=poradnik

 

Jak napiszesz plugin na !faq, to wrzucę go na serwer. Tylko go najpierw przetestuj, zgłoś się do kogoś, kto dostał od nas serwer do przygotowania.

 

 

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.

×

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.