Skocz do zawartości
SUPER TIMOR

Regulamin serwera FiveM

Rekomendowane odpowiedzi

 

§1. Postanowienia ogólne

1.1 Każdy gracz jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu.

1.2 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

1.3 Administracja zastrzega sobie prawo do edycji regulaminu.

1.4 Administrator ma zawsze racje.

1.5 Działanie na szkodę serwera, wykorzystywanie znalezionych błędów, łamanie regulaminu będzie odpowiednio karane.


§2. Zasady ogólne

2.1 Zabrania się korzystania z jakichkolwiek zewnętrznych programów, które dają przewagę nad innymi graczami tj. clickery, cheaty, mody itd.

2.2 O wszystkich znalezionych błędach należy poinformować administrację.

2.3 Osoba chcąca grać na serwerze musi posiadać sprawny mikrofon i nie może mieć piskliwego głosu.

2.4 Próby oszukania administracji będa surowo karane.

2.5 Daną postać może odgrywać tylko jej właściciel. Zakazuje się pożyczania kont.

2.6 Sprzedawanie dorobku w grze za prawdziwe pieniądze lub inne dobra, będzie skutkowało nałożeniem permanentnej blokady na konta sprzedającego, jak i kupującego.

2.7 Zakazuje się spamowania komendami oraz używania ich niezgodnie z przeznaczeniem.


§3. Zasady panujące w świecie gry

3.1 Podstawowe pojęcia:

 • IC (ang. In Character) - Świat oczami twojej postaci. Wszystko co wie i czuje twoja postać.
 • OOC (ang. Out of Character) - Świat poza grą, czyli świat realny.
 • BW (ang. Brutally Wounded) - Jest to odliczanie do odrodzenia się, po odniesieniu poważnych obrażeń, przez twoją postać.
 • FailRP - Łamanie zasad regulaminu, wtrącanie do świata IC elementów z OOC, brak poszanowania życia (zachowywanie się w sposób nierealny).
 • PG (ang. Power Gaming) - Wymuszanie na innych graczach akcji RP, jest to FailRP.
 • CK (ang. Character Kill) - Jest to permanentne uśmiercenie postaci w świecie RP. Wówczas postać i cały majątek zostają usunięte.

3.2 Wchodząc na serwer jesteś zobowiązany/a wcielić się w swoją postać. W trakcie rozgrywki z postaci możesz wyjść tylko na polecenie administratora. Jeśli uważasz, że jakaś osoba łamie regulamin i wychodzi z postaci, doprowadź akcję do końca, po czym zgłoś incydent do administratora.

3.3 Zakazuje się jakiegokolwiek przenoszenia OOC do IC (dotyczy to również popularnych zwrotów typu “zamyślam się”, “muszę coś w głowie zrobić” itd.).

3.4 Zakazuje się MG, PG, VDM, RDM, BH, CB, CL, FD, CN oraz RK (wyjaśnienia pojęć na końcu regulaminu).

3.5 Czatu OOC używamy tylko w ostateczności, jeśli już musisz koniecznie przekazać coś osobie z którą odgrywasz użyj Local OOC. Wykorzystanie czatów OOC do luźnych rozmów, przekazywania mało istotnych informacji jest zabronione.

3.6 Zakaz opuszczania serwera podczas akcji RP. Jeśli z jakiegoś powodu zostaniesz wyrzucony z serwera, musisz napisać o tym na przeznaczonym do tego kanale na

discordzie. Po powrocie na serwer musisz odnaleźć osoby z którymi odgrywałeś akcję i dokończyć ją.

3.8 Zabronione jest odgrywanie wyrzucania przedmiotów z ekwipunku poprzez narrację, gdy nie robimy tego fizycznie, poprzez ekwipunek.

3.9 Zakazuje się podszywania pod służby porządkowe, organizacje publiczne i organizacje przestępcze.

3.10 Wszelkie informacje spoza świata gry nie mogą zostać wykorzystane IC.


§4. Postacie
4.1 Imię i nazwisko postaci musi być anglojęzyczne. Zakazuje się używania tzw. “Celebrity Name”, czyli imion i nazwisk osób sławnych np. Sasha Gray, Johnny Sins itd.

4.2 Postać musi wyglądać realistycznie, nie wolno tworzyć zbugowanych postaci (ubrania w kratkę, wystające ciało lub ubrania).

4.3 Jedna osoba domyślnie posiada tylko jedną postać, lecz może ona złożyć podanie o drugą postać. Gdy podanie zostanie zaakceptowane gracz wówczas dostaje możliwość posiadania dwóch postaci.

4.4 Postaci jednego gracza nie mogą być w żaden sposób spokrewnione, przekazywanie majątku między postaciami jest zabronione.

4.5 Przekazywanie lub pozbywanie się majątku przed planowanym CK lub zaprzestaniem rozgrywki jest zabronione.

4.6 Zakazuje się odgrywania postaci psychicznie chorej, gdy ma to na celu uniknięcie konsekwencji w konfrontacji z policją lub innym graczem.

4.7 Zakazuje się wykonywania operacji plastycznej, gdy w ostatnich 12 godzinach nasza postać brała udział w przestępstwie. 


§5. Przestępstwa
5.1 Zakazuje się popełniania przestępstw w miejscach takich jak: komenda policji, szpital, więzienie.

5.2 Z ogółu przestępstwa można popełnić wszędzie (poza miejscami wymienionymi w punkcie 5.1), ale nie należy tego nadużywać w miejscach, gdzie jest dużo kamer tj. parking, siedziby biznesów, salon samochodowy itd.

5.3 Zakazuje się odbijania osób podczas pobytu w szpitalu lub na komendzie. Można to zrobić podczas konwoju do więzienia lub na komendę.

5.4 Zakazuje się używania usług znajdujących się w telefonie w celu napadnięcia kierowcy lub klientów zaznaczonych na GPS. Tyczy się to: LSPD, LSMC, LSCS, TAXI itd.

5.5 Zabrania się okradania kont bankowych oraz zmuszania do przepisania pojazdu.

5.6 Podczas ściągania długu można zmusić osobę do oddania kwoty nie większej niż 120% całkowitej wartości długu lub równowartość w pojeździe.

5.7 Zakazuje się przeprowadzania porwań i kradzieży, gdy na serwerze znajduje się mniej niż 2 LSPD na służbie.

 • Nie dotyczy to porachunków między zorganizowanymi grupami przestępczymi.
 • Nie dotyczy to cywili, którzy zajmują się działalnością przestępczą i są w wyznaczonym do tego miejscu np. zbiór/przerób narkotyków.

5.8 Porwania pracowników służb publicznych są dozwolone, gdy jest ich co najmniej 4 na służbie.

5.9 Zabrania się przeprowadzania ataków terrorystycznych.

5.10 Napad na sklep można przeprowadzić gdy na służbie jest przynajmniej 2 LSPD

W napadzie na może brać udział maksymalnie 2 napastników.

Podczas napadu na sklep można mieć tylko 1 zakładnika.

5.11 Napad na bank można przeprowadzić od 4 LSPD na służbie

W napad na bank może zostać zaangażowane maksymalnie 5 osób.

Napastnicy mogą mieć maksymalnie 3 zakładników.

5.12 Każda wymiana ognia musi zostać zainicjowana.

5.13 Zakazuje się rozpoczynania napadu, gdy obecnie jakiś trwa. Przed rozpoczęciem najlepiej zapytać, czy obecnie już jakiś nie trwa.

5.14 Broń długa to taka, którą nasza postać trzyma dwoma rękami np. . Broń długa przed wyciągnięciem lub schowaniem musi zostać odegrana przez komendę /me.

5.15 Broni nie można odgrywać z niedostosowanych do tego miejsc tj. pod uwagę należy wziąć wielkość broni. Nie można odgrywać AK z majtek itd.


§6. Rany postaci, Character Kill, Force Character Kill
6.1 Gracz po odrodzeniu się w szpitalu zapomina ostatnie 20 minut oraz akcję, która doprowadziła go do stanu BW.

6.2 O ranach gracza decyduje lekarz, który się nim zajmuje na podstawie informacji od innych osób oraz otoczenia. W przypadku braku LSMC decyduje o tym gracz.

6.3 Gracz którego postać otrzymała poważne obrażenia jest zobowiązany do odgrywania tych obrażeń przez minimum godzinę od zajścia.

6.5 Postać gracza może zostać uśmiercona przez jej właściciela, szefa organizacji przestępczej (o ile gracz do takowej należy) oraz administrację. Prośbę o CK należy złożyć w odpowiednim dziale na forum.

6.6 Odgrywanie poważnych, śmiertelnych ran jest równoznaczne ze śmiercią postaci.

6.7 Zabrania się wykonywania akcji, których skutek może być śmiertelny np. skok z dużej wysokości, podpalanie postaci itd.

6.8 Zakazuje się zabijania/okaleczania losowych osób, jeśli nie mamy do tego podstawy RP.


§7. Pojazdy, przedmioty
7.1 Pojazd musi być dostosowany do nawierzchni, po której się porusza (zakazuje się np. wjeżdżania autem sportowym na Mount Chiliad lub jazdy ścigaczem po ciężkim terenie). Nie przestrzeganie tej zasady, będzie równoznaczne z Fail Drivingiem.

7.2 Zakazuje się bezsensownych skoków kaskaderskich.

7.3 Pojazdy z prac (taksówka, cysterna) mogą być używane, tylko do wykonywania przypisanych do nich pracy.

7.4 Przedmioty znajdujące się w ekwipunku gracza znajdują się przy nim fizycznie. Zakazuje się przymusowego ukrywania przedmiotów poprzez komendy narracyjne.

Powyższy pp. nie dotyczy broni długiej, musi ona się znajdować w odpowiednio dużym miejscu np. bagażnik auta.

7.5 Zabrania się odgrywania poprzez narrację przedmiotów oskryptowanych, gdy ich nie posiadamy. 

7.6 Zabrania się zmian kosmetycznych w pojeździe, który przez ostatnie 12 godzin brał udział w przestępstwie (nie dotyczy drobnych przewinień drogowych).


§8. Organizacje
8.1 Służby porządkowe korzystające z radia, muszą również mówić w grze jeśli w pobliżu są inni gracze. Nie dotyczy to sytuacji, gdy gracz jest w innym pomieszczeniu, pojeździe, za jakimś obiektem lub w znacznej odległości.

8.2 Zakazuje się odgrywania postaci skorumpowanej. Zgodę na odgrywanie postaci skorumpowanej może wyrazić administracja.

8.3 Przekazywanie informacji wewnątrzorganizacyjnych osobom nie należącym do niej jest zabronione.

8.4 Administracja zastrzega sobie prawo do zarządzania składem danej organizacji (dotyczy to również lidera).

8.5 Służby porządkowe mają prawo do Power Gamingu w przypadkach skuwania, obezwładniania, prowadzenia oraz przeszukiwania osób, budynków i pojazdów.

8.6 Zorganizowana grupa przestępcza to taka której projekt na forum został zaakceptowany.

 • Zorganizowana grupa przestępcza musi składać się minimum z 2, a maksymalnie z 6 osób, które wspólnie prowadzą nielegalną działalność.
 • Organizacja w jednej sesji może mieć maksymalnie 6 aktywnych członków.
 • Może nosić ubrania i poruszać się autami w jednolitej stylistyce oraz kolorystyce.
 • Może przyjmować zlecenia m.in: porwania, okupy, napady, kradzieże, zastraszenia, wymuszenia itp.
 • Może wykorzystywać osoby spoza organizacji na ich korzyść, lecz nie może być to więcej niż 2 osoby na raz (dotyczy to cywili, mechaników pomagającym w szczególny sposób grupie itp.).

8.7 Niezorganizowana grupa przestępcza, to taka która nie ma projektu na forum lub nie został on jeszcze zaakceptowany.

Taka grupa nie może brać udziału w poważnych akcjach w świecie przestępczym w więcej niż 3 osoby w danej chwili (mogę się zmieniać).

Nie może nosić ubrań, ani poruszać się autami w jednolitej stylistyce lub kolorystyce. Wyjątek stanowią ciemne stroje podczas nielegalnych akcji.

Nie może przyjmować zleceń od innych osób.

Nie może walczyć o wpływy, ani tereny.

8.8 Zakazuje się podstawiania zakładników do napadu oraz odgrywania ich za pomocą komendy /do w przypadku ich braku.

8.9 Jeden gracz może należeć do jednej organizacji przestępczej, nawet jeśli ma 2 postacie. Dodatkowo nie może należeć do LSPD, jeśli na jednej z postaci jest w zorganizowanej grupie przestępczej.

8.10 Nowo powstała organizacja ma tygodniowy okres ochronny, podczas którego inne organizacje nie mogą jej atakować. Okres ochronny przestaje działać w wypadku, gdy organizacja zaczyna prowokować inne.

8.11 Zakazuje się współpracy kilku zorganizowanych grup przestępczych przeciwko innej.

8.12 Grupa jest całością, za wybryki jednego z członków odpowiada cała organizacja.

8.13 Zakazuje się bezsensownych oraz nieprzemyślanych akcji takie jak driveby, który nie ma przemyślanego dalszego scenariusza.

8.14 Dołączenie do organizacji jest równoznaczne z podpisaniem tzw. "paktu z diabłem" tzn. Lider ma prawo zrobić CK postaci która odchodzi z organizacji.


Za co możesz zostać wyrzucony lub zbanowany:

 • Złamanie regulaminu
 • FailRP - złamanie zasad RolePlay’u
 • Fail Driving (FD) - Nierealistyczna jazda np. jazda autem sportowym po górach lub uderzenie przy prędkości 100 km/h w ścianę i odjechanie.
 • Metagaming (MG) - Wykorzystywanie informacji OOC w IC. Przykład - mówienie znajomemu na TeamSpeak, gdzie aktualnie znajduje się twoja postać.
 • Powergaming (PG) - Wymuszanie akcji na innym graczu nie dając mu możliwości reakcji. Przykład - /me uderza mężczyznę tak, że aż traci przytomność.
 • Cop Baiting (CB) - Bezcelowe prowokowanie policji tylko po to aby wymusić na niej akcję RP.
 • Stream Sniping - Oglądanie transmisji osoby, która aktualnie gra na naszym serwerze grając w tym samym momencie.
 • BunnyHop (BH) - Bieganie i skakanie bez celu.
 • Random Deathmatch (RDM) - Zabijanie losowych osób, bez podstaw RP.
 • Vehicle Deathmatch (VDM) - Przejeżdżanie autem losowych osób.
 • Combat Log (CL) - Wyjście z serwera podczas trwającej akcji RP.
 • Revenge Killing (RK) - Zabicie osoby, która nas wcześniej zabiła w celu zemsty.
 • Celebrity Name (CN) - Imię i nazwisko postaci na podstawie imienia znanej osoby.
 • Nadużywanie czatu OOC.
 • Wprowadzenie zerowej wartości RP do rozgrywki.
 • Brawurowa jazda w centrum miasta bez powodu.
 • Nieposzanowanie życia
 • Wprowadzanie OOC do IC
 • Lubię to! 8
 • Zmieszany 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.

×

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.